Ik heb een klacht, wat nu?

De VESB  geeft richtlijnen voor passende ervaring van coaches. Ze geeft ook criteria waaruit een degelijke opleiding van coaches bestaat. Door een coach te kiezen die aangesloten is bij de VESB kunt u uitgaan van de deskundigheid van uw coach.

De VESB geeft de richtlijnen op basis van actueel wetenschappelijk onderzoek over de best mogelijke inhoud en vorm van begeleiding. Deze richtlijnen worden regelmatig herzien op basis van nieuw onderzoek. De vereniging staat daartoe regelmatig in contact met universiteiten en toonaangevende onderzoekers op dit terrein.

De coaches zijn gehouden aan de gedragscode van de VESB en ze onderwerpen zich aan de VESB klachtencommissie.

Daarnaast committeren de coaches zich tot regelmatige bijscholing om kennis te nemen van relevante, recente wetenschappelijke onderzoeken.

Toch een klacht?

Ondanks inzet en zorgvuldigheid van de coaches, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent met uw coaching. Dan kunt u een klacht voorleggen aan de klachtencommissie van de VESB. N.b.: de klachtencommissie van de VESB behandelt uitsluitend klachten over aangesloten leden. Op de website kunt u nagaan of uw coach lid is van de VESB.

Hieronder de procedure:

  1. Mail uw klacht naar het bestuur via het contactformulier onder vermelding: klacht.
  2. De klachtencommissie beoordeelt of de klacht ontvankelijk is (bijvoorbeeld een verwijtbare fout, onethisch of onzorgvuldig handelen, enz)
  3. Als de klacht niet ontvankelijk is, dan zal de commissie u informeren en haar oordeel onderbouwen. Vanzelfsprekend staat het u  vrij om de klacht via de normale rechtsgang in te dienen.
  4. Als de klacht door de commissie ontvankelijk wordt verklaard, dan past de klachtencommissie hoor en wederhoor toe. Ze gaat in gesprek met beide partijen.
  5. De commissie zal bemiddelen en helpen zoeken naar een oplossing.
  6. Als u tevreden bent met de voorgestelde oplossing, dan is de klacht afgehandeld.
  7. Evengoed: als er een aperte schending is van de ethische code of er herhaaldelijk gegronde klachten zijn over 1 lid: dan kan de vereniging van Erkende Stress en Burn-outcoaches het lid uitschrijven. (na een eerdere waarschuwing en advies ter verbetering)
  8. Indien u niet tevreden bent, dan zal de VESB u doorverwijzen naar een externe klachtencommissie  met daarin coaches, aanbieders van trainingen, bedrijven, artsen, psychologen, wetenschap, de overheid (deze klachtencommissie is nog op te richten).     En / of naar de reguliere rechtsgang.