Wat is stress en burn-out coaching?

Stress- en burn-outcoaching is een intensieve en systematische vorm van coaching gericht op spoedig én verantwoord terugleiden naar werk of een andere levensinvulling. Het verschaft inzicht in de eigen stressoren en verbetert de stresscopingsvaardigheden. Het biedt methoden om stress te verminderen, burn-out te voorkomen, verkorten of verhelpen. Daarnaast versterkt het preventief de stressbestendigheid van mensen zonder spanningsklachten.

Stress- en burn-outcoaching draagt bij aan duurzame, gemotiveerde en vitale inzetbaarheid van de coachee. De coach betrekt nadrukkelijk zowel de werk- als de privécontext bij de coaching. Dit geeft duurzaam resultaat.

Stress en Burn-outcoaching door erkende coaches is een evidenced based, gestructureerd en doelgericht proces. De coach zet de coachee op interactieve wijze, vanuit een onderzoekende en waarderende aanpak, aan tot het vergroten van de persoonlijke effectiviteit door de mentale vitaliteit en veerkracht te ontwikkelen en door talenten en competenties op het gebied van stresscoping te versterken.