Wie begeleidt u het beste naar mentale vitaliteit?

Bij stress, overspanning of burn-out is vaak geen klinisch-psychologische therapie nodig. Burn-out is volgens Schaufeli en Enzmann (1998) een negatieve, aanhoudende gemoedstoestand die verband houdt met het werk, die voorkomt bij ‘normale’ individuen en die gekenmerkt wordt door uitputting, een gevoel van onbekwaamheid, demotivatie en disfunctioneel gedrag op het werk.

Met Schaufeli en anderen zijn we van mening dat de oorzaak van burn-out geen psychisch of medisch probleem is. Schaufeli beschrijft in deze definitie een gemoedstoestand; burn-out wordt niet veroorzaakt door een medische aandoening en ook niet – of niet alleen – door een psychische stoornis. Burn-out kan iedereen treffen.

Klinisch psychologen diagnosticeren en behandelen ernstige en complexe psychische problemen en psychische stoornissen en ze verrichten crisisinterventies. Dit is niet van toepassing op een groot deel van de overspannen of burn-out coachees.

Zodra de overspannenheid of burn-out echter gepaard gaat met onderliggende psychische stoornissen of complexere of ernstigere problematiek zoals depressie, dan zal de stress- en burn-outcoach de betrokkene onmiddellijk doorverwijzen, via de huisarts, naar passende (klinische) hulp. Indien de coachee en coach na 3 a 4 gesprekken geen vooruitgang waarnemen, dan wordt ook doorverwezen naar de huisarts en / of klinisch psycholoog.