Bore-out

Bore-out in Vlaanderen: 5 procent verveelt zich te pletter (bron: vacature.com)

Het aantal burn-outs in ons land is regelmatig voer voor discussie in zowel politiek als media, niet in het minst omdat het aantal mensen die (langdurig) ziek thuis zitten ons handenvol geld kosten. En dan is er nu de bore-out: de tegenhanger van de burn-out die volgens sommigen even ongezond is, maar waar verder nog niet zo veel over geweten is. Vacature.com trok samen met KU Leuven op onderzoek uit.

Sleep jij je elke dag naar een onuitdagende job? Maakt afstompend routinewerk je lusteloos, gefrustreerd en moe? Dan ben jij misschien wel een van de ongelukkigen die kampt met een bore-out. Het fenomeen bestaat al zo lang als er saaie jobs bestaan, maar werd pas in 2007 voor het eerst benoemd door de Zwitserse organisatieadviseurs Philippe Rothlin en Peter Werder. Volgens hen vertoont maar liefst 15% van de kantoormedewerkers verschijnselen van een bore-out. De resultaten van hun onderzoek zetten ze uiteen in hun managementboek Diagnosis Boreout.

5,9% loopt risico

Professor arbeidspsychologie HANS DE WITTE en doctoraatstudentes ANAHI VAN HOOTEGEM en STEFFIE DESART van KU Leuven plaatsen daar nu in samenwerking met vacature.com Vlaamse cijfers naast. Uit een representatieve steekproef rond werkbeleving onder 1.500 respondenten konden ze opmaken dat het fenomeen wel degelijk ook in Vlaanderen leeft. Een deel van de ondervraagde werknemers vertoont tekenen van een bore-out of ‘job boredom’. 12,2% geeft aan dat de tijd voorbij kruipt op het werk. Voor 6,6% lijkt er nooit een einde aan de dag te komen en 5,2% zegt zich ronduit te vervelen. 11,5% neemt geregeld de toevlucht tot andere bezigheden tijdens de werkuren. Uit de enquête blijkt dat 5,9% van de Vlamingen risico loopt om een bore-out te ontwikkelen. Bij 1,1% is dit risico zeer hoog.

Vraag % dat ‘vaak’ of ‘altijd’ heeft aangeduid
Op het werk kruipt de tijd voorbij 12,2%
Ik verveel me op het werk 5,2%
Ik dagdroom tijdens mijn werk 7,4%
Als ik werk lijkt het of er geen einde aan de dag komt 6,6%
Ik heb de neiging om tijdens mijn werk andere dingen te doen 11,5%
Op mijn werk heb ik weinig om handen 3,5%


Jongeren vervelen zich vaker

Aansluitend op het onderzoek van KU Leuven organiseerde vacature.com een bevraging bij 2.785 respondenten. De resultaten van beide vragenlijsten zijn gelijkaardig, al liggen de percentages bij de steekproef van vacature.com iets hoger – daar werden waarschijnlijk iets meer mensen bevraagd die zich sowieso al aangesproken voelden door het thema ‘verveling op het werk’, waar de vragenlijst van KU Leuven zich meer algemeen op ‘werkbeleving’ richtte.

Volgens de vacature.com enquête is het risico op een bore-out is het hoogst bij jongvolwassen tussen 18 en 34 jaar. Bij deze leeftijdscategorieën schommelt dat rond de 30% (opgepast: ‘risico’ betekent niet noodzakelijk dat ze er ook effectief één hebben of zullen ontwikkelen). Verveling neemt beduidend af naarmate een werknemer ouder wordt. Nog maar 19,5% van wie de 45 gepasseerd is kent een verhoogd risico, en 55-plussers lopen met 14,5% het minst gevaar. Bij 48,2% van hen is de kans op een bore-out zeer laag, terwijl maar 18,3 % van de jongeren dit kunnen zeggen. Of je een diploma hebt of niet heeft dan weer geen invloed op het risico een bore-out te ontwikkelen. Ook tussen mannen en vrouwen merken we nauwelijks verschil. De beide geslachten hebben volgens het onderzoek in dezelfde mate last van verveling op het werk.

Gebrek aan verantwoordelijkheid

Maar wat bepaalt dan wél je kans op een bore-out? Simpel gesteld is dat het soort job dat je uitoefent. Als we immers ‘werkverveling’ op sectoraal niveau gaan bekijken, dan zien we het grootste issue in de zogenaamde tertiaire sector. Met andere woorden: de sector waar de meeste lagere en uitvoerende bedienden werkzaam zijn.

Ook opvallend: hoe hoger je beroepspositie, hoe minder risico je loopt op een bore-out. Zo loopt 36% van het uitvoerend of administratief personeel risico op een bore-out. Wie een trapje hogerop staat heeft een risicofactor van 27,6% en bij kaderpersoneel neemt dit verder af tot 16,8%. Slechts 10,7% van de directieleden begeeft zich in de risicozone.

Wie een leidinggevende functie heeft, blijkt een stuk minder ‘job boredom’ te ervaren dan wie geen anderen onder zich heeft staan. Dit zou erop kunnen wijzen dat een grotere verantwoordelijkheid, een drukkere agenda en voldoende afwisseling een goede remedie tegen een bore-out zijn.

Bore-out versus burn-out: het verschil zit ‘m in werkdruk

De resultaten tonen aan dat vooral passieve jobs leiden tot werkverveling. Dit zijn jobs waar zowel de vaardigheidsbenutting als de werkdruk laag zijn, in tegenstelling tot meer actieve jobs. Dit verklaart deels waarom mensen in een lagere functie, vaak aan het begin van hun carrière, gemiddeld iets meer met bore-outs af te rekenen krijgen. Jobs met een hoge werkdruk en lage vaardigheidsbenutting zorgen dan weer voor uitputting en houden een risico op burn-out in. Het kunnen inzetten van talent blijkt dus een cruciale factor voor het ervaren van werkplezier en het voorkomen van zowel bore-out als burn-out. In essentie: werkdruk maakt hét verschil tussen bore-out (te weinig werk) en burn-out (te veel werk).

Redactie Annita Rogier:

Vacature.com vat het onderzoek wat kort door de bocht samen.

De kop doet vermoeden dat 5% een bore-out heeft: maar er staat dat 5.9 % een risico loopt op bore-out en dat bij 1.1% het risico hoog is. Het geeft niet aan hoeveel mensen feitelijk een bore-out hebben en hoe dat vastgesteld is.

Bore-out komt niet alleen door te weinig werk, maar vooral door kwalitatieve onderbelasting: dus te weinig uitdagend, inspirerend, zinvol  of verantwoordelijk werk.

Bore-out is geen klinische diagnose. Thuisblijven lost het probleem van verveling en onderbelasting niet op. Men hoeft er niet voor in behandeling. Loopbaancoaching, loopbaanzelfsturing, jobcraften en indien nodig verandering van werk zijn de beste oplossingen voor een bore-out.

Burn-out komt natuurlijk niet, zoals in de samenvattende zin gesuggereerd, alleen door kwantitatieve overbelasting. Er spelen veel meer oorzaken mee zowel in arbeidsrelaties, arbeidsomstandigheden, arbeidsorganisatie, arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, werk-privebalans, belastende privéomstandigheden, in combinatie met onvoldoende herstelmogelijkheden, onvoldoende energiegevers, persoonlijkheidskenmerken en mogelijk ook erfelijke factoren (gevoeligheid van de cortisolreceptoren).