Geen verplichte stress- en burn-outcoaches voor bedrijven?

Wel of geen verplichte burn-outcoaches voor bedrijven met meer dan 100 medewerkers? Geen tijdige begeleiding voor gestreste medewerkers?

Het is nog niet zeker of bedrijven met meer dan honderd werknemers op termijn verplicht een in- of externe stress- en burn-outcoach dienen in te schakelen. De Tijd, VRT nws en HLN melden dat de maatregel wordt ingetrokken, maar dat heeft de minister nog niet beslist.

Na overleg met werkgeversorganisaties en sociale partners wordt de effectiviteit van de maatregel eerst nader onderzocht in pilotprojecten. De reden is dat organisaties en sociale partners het lastig vinden om onderscheid te maken tussen betrouwbare en degelijk opgeleide coaches en coaches die niet over de juiste competenties beschikken.

Waar men in het verleden in het duister tastte over de kwaliteit van stress- en burn-outcoaches, bestaat er nu een kwaliteitskeurmerk.

Hoe vindt men een goede stress en burn-outcoach?

9 maanden geleden is de VESB (Vereniging van Erkende Stress- en Burn-outcoaches) opgericht. Deze hanteert strikte toelatingsvoorwaarden voor stress- en burn-outcoaches. Aangesloten coaches moeten aan kwaliteitscriteria voldoen met betrekking tot denkniveau, opleiding, ervaring en competenties.

Organisaties en mensen met stressklachten kunnen via de VESB betrouwbare coaches zoeken die wel grondig opgeleid zijn, die werken volgens een ethische gedragscode, die zich permanent bijscholen volgens de laatste wetenschappelijke inzichten en die onderworpen zijn aan een klachtencommissie. De VESB coaches begeleiden niet alleen de mensen met stressklachten, maar adviseren ook organisaties die maatregelen willen nemen tegen overmatige werkdruk.

Er zijn aangesloten coaches in alle regio’s en ze werken in alle landstalen. Organisaties en medewerkers kunnen kiezen uit stress- en burn-outcoaches met verschillende achtergronden: coaches, psychologen, artsen, enz. Met ervaring in alle sectoren. Op de website van de VESB kan men aangesloten coaches vinden. Zo wordt het voor organisaties en mensen met spanningsklachten een stuk eenvoudiger om voor elke coachee een passende en goed opgeleide coach te vinden.

Charlatans? 0 klachten over erkende stress- en burn-outcoachescoaches!

Er is veel stemmingsmakerij. Alle coaches worden in de media gemakshalve charlatans genoemd. Dit strookt niet met de feiten. In de 9 maanden dat de VESB bestaat, is er niet 1 klacht binnengekomen over één van de 260 aangesloten coaches. Dat is geen toeval. De VESB wordt voortdurend geadviseerd en geïnformeerd door de toonaangevende onderzoekers, artsen en zeer ervaren experts op het terrein. Onze coaches stellen nooit diagnoses en werken altijd ter ondersteuning van de begeleiding door een huisarts. Mensen met onderliggend psychisch lijden worden verwezen naar een klinisch psycholoog.

Uitstel van begeleiding kan leiden tot (langer) ziekteverzuim

De inmiddels achterhaalde zorg over kwaliteit van (aangesloten) stress- en burn-outcoaches, mag niet leiden tot vertraging in het aanbieden van ondersteuning van medewerkers met spanningsklachten. Tijdig ingrijpen kan uitval door werkgerelateerde spanning voorkomen. Passende begeleiding verkort verzuim vaak aanzienlijk.

Samen sterker

Het zou een gemiste kans zijn als men vanachter vergadertafels beslissingen neemt  zonder de zeer ervaren coaches en experts uit het veld te betrekken. De VESB is steeds van harte bereid om met politiek, sociale partners en wetenschap samen te werken aan kwalitatieve ondersteuning van mensen met stressklachten en van hen die klachten willen voorkomen.