VESB bestuur in gesprek met Kabinet De Block

Op 7 november zijn we in Brussel in gesprek gegaan met het Kabinet De Block. We wilden bereiken dat we ons vak als stress- en burn-out coach ook in de toekomst mogen blijven uitvoeren en dat begeleiding van stress en burn-out niet uitsluitend door klinisch psychologen mag worden uitgevoerd.

Het Kabinet stelde ons gerust; ze willen geen afbreuk doen aan het werk van de coach, de preventie-adviseur of de A&O psycholoog. Er komt geen beroepsverbod op stress- en burn-out coaching, ook niet op langere termijn. Ze zien de S&BO coach als complementair aan de zorg van de huisarts en waar nodig aan de klinisch psycholoog. Algemene psychologische zorg zal in een kleinschalig tijdelijk pilootproject met een beperkt budget vergoed worden voor klachten zoals depressie, angst of middelenmisbruik. We hebben besproken dat bij burn-out wel sombere gevoelens kunnen voorkomen maar niet gegeneraliseerd zoals bij depressie. Dit met name indien de coachee de indruk heeft geen invloed op de werksituatie te kunnen uitoefenen. Ook kunnen er bij een burn-out zo nu en dan angstige gevoelens zijn. Dit betreft meestal faalangst voor een specifieke taak of bezorgdheid of men wel weer zichzelf wordt. Het gaat hierbij niet om een gegeneraliseerde angst.

In dit schema leggen we uit wat VESB coaches wel en niet doen en wanneer inschakelen van een (VESB) klinisch psycholoog aangewezen is: Schema begeleiding spanningsklachten en burn-out

We hebben in het gesprek met het Kabinet ons idee over mentale vitaliteitcheques onder de aandacht gebracht. Dit vond men een boeiend idee al zal dit niet iets voor de korte termijn zijn.

We vonden het een heel positief gesprek en zijn blij met de uitkomst. Kortom, met een gerust hart en hoofd kunnen we verder bouwen aan de toekomst van ons mooie vak!