Welkom door de voorzitter

Welkom op de website van de Vereniging van Erkende Stress en Burn-outcoaches (VESB). U heeft belangstelling in stress en burn-outcoaching. Misschien omdat u spanningsklachten heeft, of omdat u stress en burn-outcoach bent.

Deze website en de Vereniging van Erkende Stress en Burn-outcoaches is er zowel voor mensen met stressklachten als voor stress en burn-outcoaches.


Waarom een vereniging van erkende stress & burn-outcoaches?

In maart 2017 is de VESB opgericht als keurmerk voor kwalitatieve begeleiding bij stress en burn-out.

De vereniging heeft tot doel:

 • Opkomen voor de belangen van coachees met spanningsklachten.
 • Het bevorderen van deskundigheid, de praktijk, het onderzoek op het gebied van coachen naar mentale vitaliteit, waaronder: voorkomen en bestrijden van spanningsklachten, stress, overspanning en burn-out. Het begeleiden van re-integratie en voorkomen van terugval na ziekteverzuim als gevolg van spanningsklachten. Alsmede het adviseren en begeleiden van organisaties bij het realiseren en/of behouden van een mentaal gezond werkklimaat en het bestrijden dan wel voorkomen van overmatige werkgerelateerde spanning.
 • Bijdragen aan uitoefening van het vak op wetenschappelijk en ethisch verantwoorde wijze.
 • Het bevorderen van de professionele belangen van de coaches en deskundigen in stress en burn-out coaching.
 • Informeren over het vak naar individuen, organisaties, maatschappij en politiek.
 • Het bevorderen van contacten onder de leden via o.m. een website, studiedagen en media.
 • Het bevorderen van (kennisnemen van) onderzoek in stress en burn-outcoaching en de verspreiding van de resultaten hiervan.
 • Een luisterend oor en advies bij klachten en zo nodig doorverwijzen naar een externe klachtencommissie. Dit uitsluitend van de coachees die begeleid worden door (één van) de aangesloten leden.

Het werkterrein van stress en burn-outcoaches is:

 • Voorkomen en bestrijden van negatieve stress, spanningsklachten, overspanning en burn-out. Dit met uitzondering van spanningsklachten veroorzaakt door ernstig trauma, ernstige crisissen, door medische oorzaken of een psychische of psychiatrische stoornis. In deze gevallen is begeleiding door een klinisch psycholoog, arts of psychiater geïndiceerd. Een deel van de stress en burn-outcoaches is tevens klinisch psycholoog of arts.
 • Het ondersteunen bij re-integratie en voorkomen van terugval na ziekteverzuim als gevolg van spanningsklachten. Dit  ter aanvulling op de re-integratiebegeleiding van bijvoorbeeld, Hr, preventieadviseurs, bedrijfsarts, enz.
 • Het adviseren en begeleiden van organisaties bij het realiseren en/of behouden van een mentaal gezond werkklimaat en het bestrijden van overmatige werkgerelateerde spanning.

Met hartelijke groeten,

Annita Rogier

Oprichter & voorzitter