Project FOD rond burn-out

In 2010 en 20131 heeft de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociale Overleg twee studies laten uitvoeren om de prevalentie van burn-out in de Belgische bevolking te evalueren. Wegens de uitgebreide berichtgeving in de media over “burn-out”, heeft de FOD Werkgelegenheid besloten om een nieuwe oproep voor een onderzoeksproject te lanceren. Het multidisciplinaire consortium bestaande uit de professoren Isabelle Hansez en Dorina Rusu van de Universiteit van Luik, professor Pierre Firket van de Cites – Stress & Work Clinic en professor Lutgart Braeckman van de Universiteit van Gent, werd geselecteerd om het onderzoek uit te voeren met de volgende twee doelstellingen:

 • Het meten van de prevalentie van burn-out en van personen die lijden aan een malaise op het werk in België
 • Het aanpassen van de vroege detectietool voor burn-out die in 2013 is opgemaakt om patiënten / werknemers, huisartsen en bedrijfsartsen te helpen bij het stellen van de diagnose.

Het project verloopt in verschillende fasen:

 • Het maken van een overzicht van de wetenschappelijke literatuur van de afgelopen vijf jaar over burn-out en de daarmee samenhangende psychische stoornissen (stress, depressie, werkverslaving, chronische vermoeidheid, fibromyalgie, brown-out, bore-out)
 • Het verduidelijken van populaire concepten zoals bore-out of brown-out
 • De omvang van burn-out in de Belgische bevolking meten
 • Het aanpassen van de detectietool voor artsen om burn-out in een vroeg stadium te kunnen detecteren.

De huidige samenvatting omvat

 • Een update van de definitie van burn-out,
 • Een overzicht van de oorzaken, klachten en gevolgen van burn-out,
 • Een update van de elementen die de differentiële diagnose van burn-out mogelijk maken met andere algemene psychopathologische of werkgerelateerde psychologische aandoeningen,
 • Een beschrijving van de methodologie die
  • Een vergelijkende analyse mogelijk maakt van burn-outgevallen vastgesteld tijdens de consultaties door de huisarts en de arbeidsarts in de periode 2010-2018
  • Een analyse van het belang van het gezamenlijk gebruik van twee instrumenten voor het vaststellen van burnout, namelijk het klinische oordeel van artsen en de zelfgerapporteerde evaluatie door werknemers
 • Een korte discussie

De bijgewerkte versies van de tool voor vroege detectie en de gebruikershandleiding zijn als bijlagen aan deze samenvatting toegevoegd.