Re-integratie: keer je terug of de rug naar het werk?

Jaarlijks bevinden zich in België meer dan 400 000 mensen in primaire arbeidsongeschiktheid, dit betekent dat zij minder dan één jaar arbeidsongeschikt zijn. Arbeidsongeschiktheid, zeker als deze dreigt langdurig te worden, is nefast voor de financiële stabiliteit, levenskwaliteit en leidt tot psychologische problemen en sociale exclusie. Verontrustend is dat het aantal langdurig zieken, dit zijn personen met een arbeidsongeschiktheid van meer dan een jaar, blijft stijgen. De stijging zorgt ervoor dat de uitgaven voor arbeidsongeschiktheid nu hoger liggen dan die voor de werkloosheid. Momenteel zijn zo’n 415 000 werknemers en zelfstandigen in België op invaliditeit, en dus langer dan een jaar arbeidsongeschikt. Meer dan twee derde van de invalide werknemers kampen met mentale en/of musculoskeletale aandoeningen. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn