Lid wordenWelke verschillende soorten leden bestaan er?

Binnen de VESB onderscheiden we 3 soorten leden: effectieve leden, werkende leden, en overige leden

Effectieve leden

 • Stichters
  • De stichtende leden
 • Psycholoog/stress & burn-out coach
  • De professionelen die een diploma van master Psychologie hebben én aantoonbare kennis van- en ervaring in stress & burn-outcoaching. De kennis dient onderbouwd te worden.
 • Stress- & burn-out coach
  • De professionelen die een ander diploma (master of bachelor) of een aantoonbaar minimaal bachelor denkniveau hebben in combinatie met een minimaal 6 daagse erkende opleiding in stress en burn-outcoaching én een minimaal 6 daagse coachopleiding (mag uit cumulatie van verschillende opleidingen bestaan).
 • Stress & burn-out adviseur/consultant.
  • De professionelen (met minimaal bachelor of master denkniveau) die een erkende opleiding in stress en burn-out coaching hebben gevolgd zonder coachopleiding of aantoonbare coachervaring. Hieronder vallen ook de leden die geen individuele begeleiding van mensen met stressklachten doen, maar die vooral met groepen binnen organisaties werken of die organisaties op beleidsniveau adviseren.
 • Arts/stress & burn-out coach
  • De professionelen die arts zijn en een minimaal 6 daagse erkende opleiding in stress en burn-outcoaching.
 • Aspiranten
  • Dit kunnen studenten psychologie, geneeskunde, of deelnemers aan een erkende stress & burn-out opleiding zijn, die nog niet voldaan hebben aan de voorwaarden om als effectief lid erkend te worden. Na afronding van hun opleiding volstaat een aanmelding als regulier lid.
 • In een overgangsperiode kunnen ook ervaren professionelen voorgedragen worden door twee leden van de vereniging en goedgekeurd worden door het bestuur.

Werkende leden

De leden die actief taken voor de vereniging uitvoeren worden ook werkende leden genoemd. Bij inschrijving kun je aangeven of je ook werkend lid wilt zijn.

Overige leden

Het bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermende leden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten.


Hoe ziet onze gedragscode eruit?

Hieronder kan je onze gedragscode terugvinden. Elk lid van de VESB dient de akkoordverklaring van de gedragscode te ondertekenen. Neem het onderstaande document grondig door en vul de velden correct in.

Akkoordverklaring Gedragscode


Hoe ziet ons doorverwijzingsbeleid eruit?

Hieronder kan je ons doorverwijzingsbeleid terugvinden. Elk lid van de VESB dient de akkoordverklaring van het doorverwijzingsbeleid te ondertekenen. Neem het onderstaande document grondig door en vul de velden correct in.

Akkoordverklaring Beleid Doorverwijzing