Lid worden van onze vereniging

We vinden het fantastisch dat je lid wil worden van onze vereniging. Vooraleer je jezelf inschrijft, melden we je graag even dat er een beperkte bijdrage wordt gevraagd voor je lidmaatschap (voor 2020 is dit vastgesteld op 75 euro, excl. BTW). 

Soorten leden

Binnen de VESB | ACSB onderscheiden we verschillende soorten leden: effectieve leden, werkende leden (vrijwilligers), en overige leden. 

Effectieve leden

Dit is het standaard lidmaatschap. We maken een onderscheid tussen stichters, stress- & burn-out coaches, stress- & burn-out adviseurs/consultants, artsen, psychologen, en aspiranten. Klik op de groene pijltjes voor het onderscheid tussen de verschillende leden
Stichters
De stichtende leden van de VESB
Stress & burn-out coach
De professionelen die een ander diploma (master of bachelor) of een aantoonbaar minimaal bachelor denkniveau hebben in combinatie met een minimaal 6 daagse erkende opleiding in stress en burn-outcoaching én een minimaal 6 daagse coachopleiding (mag uit cumulatie van verschillende opleidingen bestaan).
Stress & burn-out adviseur/consultant
De professionelen (met minimaal bachelor of master denkniveau) die een erkende opleiding in stress en burn-out coaching hebben gevolgd zonder coachopleiding of aantoonbare coachervaring. Hieronder vallen ook de leden die geen individuele begeleiding van mensen met stressklachten doen, maar die vooral met groepen binnen organisaties werken of die organisaties op beleidsniveau adviseren.
Psycholoog - stress & burn-out coach
De professionelen die een diploma van master Psychologie hebben én aantoonbare kennis van- en ervaring in stress & burn-outcoaching (minimaal een 6-daagse stress- & burn-outopleiding). De kennis dient onderbouwd te worden.
Arts - stress & burn-out coach
De professionelen die arts zijn en een minimaal 6 daagse erkende opleiding in stress en burn-outcoaching gevolgd hebben.
Aspiranten
Dit kunnen studenten psychologie, geneeskunde, of deelnemers aan een erkende stress & burn-out opleiding zijn, die nog niet voldaan hebben aan de voorwaarden om als effectief lid erkend te worden. Na afronding van hun opleiding volstaat een aanmelding als regulier lid
Previous
Next

Werkende leden

De leden die actief taken voor de vereniging uitvoeren worden ook werkende leden genoemd. Bij inschrijving kun je aangeven of je ook werkend lid (vrijwilliger) wilt zijn.

Overige leden

Het bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermende leden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten.

Erkende opleidingen

Opleidingen

Basisopleidingen

De volgende opleidingen worden officieel erkend door VESB | ACSB (in volgorde van de meest afgestudeerde erkende leden/coaches):

Aanvullende opleidingen

Onderstaande opleidingen zijn korter dan 6 dagen en dienen aldus aangevuld te worden tot een 6-daagse coachopleiding (bijv. door opleidingen te combineren) 

Staat jouw opleiding er niet tussen?

Andere opleidingen kunnen hun erkenning steeds aanvragen via vesbcoaches@gmail.com. Om in aanmerking te komen moet aan volgende criteria voldaan zijn: 

 • De trainers zelf langdurige ervaring hebben als stress en burn-outcoach (en dus niet alleen ervaringsexpert zijn, of net zelf hun opleiding tot stress en BO coach hebben afgerond),
 • Zelf gecertificeerd zijn via een erkende opleiding en/of al zeer geruime tijd in het vakgebied werkzaam is en daarover bijvoorbeeld al gepubliceerd heeft in serieuze vakbladen/boeken
 • Bij voorkeur een psycholoog, of onder supervisie van een psycholoog
 • Die beslist evidenced based is volgens de laatste wetenschappelijke inzichten (dat niet alleen zegt, maar ook literatuur- onderzoeksverwijzingen opgenomen zijn)
 • Die voldoende werkmateriaal geeft om met je coachees mee aan de slag te gaan
 • De opleidingen werken volgens het competentieprofiel van VESB vzw

Indien andere opleidingen zich willen kwalificeren als VESB | ACSB erkende opleiding, dienen ze een dossier met uitgebreide onderbouwing van bovenstaande criteria in te dienen bij de VESB | ACSB.

Competentieprofiel

VESB | ACSB stelde ook een competentieprofiel op voor coaches. 

Inschrijven als lid

! Let op !

Uitsluitend inschrijvingen met een bijgevoegd kopie van de gevraagde opleidingen worden behandeld

Uitschrijven als lid

Je VESB-lidmaatschap opzeggen?

Stress en burn-outcoaches hebben stress en burn-outcoaches nodig! Samen krijgen wij meer erkenning voor ons vak en meer voor elkaar. Dus samen staan we sterk en zonder jou hebben we minder slagkracht!

Weet je het zeker?

Jouw stem is belangrijk voor het versterken van jouw positie als stress en burn-outcoach en voor de positionering van ons vakgebied in diverse werkvelden: coachees, artsen, organisaties, de politiek en in onze maatschappij.

Wil je ondanks jouw belangrijke stem toch je VESB | ACSB lidmaatschap beëindigen? Dit vinden wij uiteraard heel jammer en we attenderen je graag op het volgende:

 • Een VESB | ACSB lidmaatschap loopt door tot het einde van een kalenderjaar en wordt jaarlijks automatisch verlengd.

  • Wil je opzeggen voor het volgende kalenderjaar? Geef je opzegging dan vóór 1 november van het huidige kalenderjaar aan ons door via het onderstaande opzegformulier op de website.

  • Geef je jouw opzegging later door? Dan stopt je lidmaatschap een jaar later en betaal je dus gewoon nog een jaar contributie.

Opzegformulier

! Let dus op !

Jouw lidmaatschap loopt minimaal door tot het einde van het kalenderjaar. Opzeggingen voor 2021 geef je door vóór 1 november 2020. Geef je je opzegging later door? Dan stopt je lidmaatschap per 31 december 2021.

Hierbij zeg ik mijn VESB | ACSB lidmaatschap op:

! Let op !

Je mag het dienstmerk VESB | ACSB erkende stress en burn-outcoach niet meer gebruiken na beëindiging van je VESB | ACSB lidmaatschap. Je naam en gegevens worden van de VESB | ACSB kaart “Vind een coach” verwijderd. Je gegevens worden uit onze bestanden verwijderd. Je bent nog steeds van harte welkom op de VESB | ACSB studiedagen, maar zonder de lidmaatschapkorting.