Onze organisatie

Waarom een vereniging van stress & burn-out coaches?

In maart 2017 is de VESB opgericht als keurmerk voor kwalitatieve begeleiding bij stress en burn-out.

De vereniging heeft tot doel:

 • Opkomen voor de belangen van coachees met spanningsklachten.
 • Het bevorderen van deskundigheid, de praktijk, het onderzoek op het gebied van coachen naar mentale vitaliteit, waaronder: voorkomen en bestrijden van spanningsklachten, stress, overspanning en burn-out. Het begeleiden van re-integratie en voorkomen van terugval na ziekteverzuim als gevolg van spanningsklachten. Alsmede het adviseren en begeleiden van organisaties bij het realiseren en/of behouden van een mentaal gezond werkklimaat en het bestrijden dan wel voorkomen van overmatige werkgerelateerde spanning.
 • Bijdragen aan uitoefening van het vak op wetenschappelijk en ethisch verantwoorde wijze.
 • Het bevorderen van de professionele belangen van de coaches en deskundigen in stress en burn-out coaching.
 • Informeren over het vak naar individuen, organisaties, maatschappij en politiek.
 • Het bevorderen van contacten onder de leden via o.m. een website, studiedagen en media.
 • Het bevorderen van (kennisnemen van) onderzoek in stress en burn-outcoaching en de verspreiding van de resultaten hiervan.
 • Een luisterend oor en advies bij klachten en zo nodig doorverwijzen naar een externe klachtencommissie. Dit uitsluitend van de coachees die begeleid worden door (één van) de aangesloten leden.

Wie maakt er deel uit van de organisatie?

We hebben een hele groep mensen die deel uit maken van onze vereniging. Zo zijn er 8 bestuursleden, 1 office manager, 3 meedenkers, 3 wetenschappelijk adviseurs, en 4 leden van de onafhankelijk externe klachtencommissie

Bestuursleden

Het bestuur van de VESB bestaat uit 8 leden. Annita is onze voorzitter & Viki onze vice-voorzitter. Wouter neemt het penningmeesterschap op. Steffie neemt het beheer van de website op zich & Luc volgt de intervisiekringen op. Stéphanie zorgt dan weer voor onze link met de Franstalige gemeenschap.

Annita Rogier
Viki Broes
Wouter De Waard

Penningsmeester van de VESB

wouter.dewaard@ciep.com

Elke Geraerts

Stéphanie Van De Perre

Luc Goemaere

Office manager

Dana Paris

Heb je een vraag? Onze office manager Dana kan je bereiken via vesbcoaches@gmail.com

Meedenkers

Onze meedenkers nemen geen actieve rol op als bestuurslid, maar stonden aan de wieg van de VESB en denken mee over de toekomst van onze organisatie.

Jo Vervaet
Luk Dewulf
Luc Swinnen

Wetenschappelijke adviseurs

Onze wetenschappelijke adviseurs ondersteunen ons met de nodige wetenschappelijke adviezen. We doen op hen beroep omwille van hun grote wetenschappelijke kennis.

Wilmar Schaufeli
Hans De Witte
Lode Godderis

Onafhankelijk externe klachtencommissie

Naast een eigen, interne, klachtencommissie beschikken wij ook over een externe klachtencommissie. In het geval er een klacht komt, verlenen zij ons advies.

Rudy Vandamme
Cora Reijerse
Evert Hummelen
Roger Ortmans

‘Erkend’, wat wil dat nu juist zeggen?

Wat betekent erkend in de naam ‘Vereniging van Erkende Stress en burn-outcoaches?’ Voor geen enkele vorm van coaching bestaat op dit moment  een erkenning vanuit de overheid. Ook niet voor stress en burn-outcoaching. 

Voor de VESB is een erkende coach:

 • Een coach die aangetoond heeft over voldoende opleiding (minimaal 6 dagen gevolgd aan een erkende opleiding, afgesloten met een diploma), competenties en ervaring te beschikken over stress en burn-outcoaching én algemene coaching.
 • Daarnaast
  • Volgt hij/zij jaarlijks bijscholing en deskundigheidsbevordering
  • Onderschrijft hij/zij de VESB gedragscode 
  • Onderwerpt hij/zij zich aan de externe klachtencommissie

Kortom, een erkende stress & burn-outcoach staat voor ethische en kwalitatieve begeleiding bij stress- en burn-outklachten.


Ik heb een klacht, wat nu?

De VESB  geeft richtlijnen voor passende ervaring van coaches. Ze geeft ook criteria waaruit een degelijke opleiding van coaches bestaat. Door een coach te kiezen die aangesloten is bij de VESB kunt u uitgaan van de deskundigheid van uw coach.

De VESB geeft de richtlijnen op basis van actueel wetenschappelijk onderzoek over de best mogelijke inhoud en vorm van begeleiding. Deze richtlijnen worden regelmatig herzien op basis van nieuw onderzoek. De vereniging staat daartoe regelmatig in contact met universiteiten en toonaangevende onderzoekers op dit terrein.

De coaches zijn gehouden aan de gedragscode van de VESB en ze onderwerpen zich aan de VESB klachtencommissie.

Daarnaast committeren de coaches zich tot regelmatige bijscholing om kennis te nemen van relevante, recente wetenschappelijke onderzoeken.

Toch een klacht?

Ondanks inzet en zorgvuldigheid van de coaches, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent met uw coaching. Dan kunt u een klacht voorleggen aan de klachtencommissie van de VESB.

Noot! De klachtencommissie van de VESB behandelt uitsluitend klachten over aangesloten leden. Op de website kunt u nagaan of uw coach lid is van de VESB.

De klachtenprocedure

 • Stap 1. Klacht indienen
 • Stap 2. Beoordeling van de klacht door de klachtencommissie
  • De klachtencommissie beoordeelt of de klacht ontvankelijk is (bijvoorbeeld een verwijtbare fout, onethisch of onzorgvuldig handelen, etc.)
  • Als de klacht niet ontvankelijk is, dan zal de commissie u informeren en haar oordeel onderbouwen. Vanzelfsprekend staat het u  vrij om de klacht via de normale rechtsgang in te dienen.
  • Als de klacht door de commissie ontvankelijk wordt verklaard, dan past de klachtencommissie hoor en wederhoor toe. Ze gaat in gesprek met beide partijen. De commissie zal bemiddelen en helpen zoeken naar een oplossing.
 • Stap 3. Het resultaat
  • Als u tevreden bent met de voorgestelde oplossing, dan is de klacht afgehandeld.
  • Indien u niet tevreden bent, dan zal de VESB u doorverwijzen naar de externe klachtencommissie en/of de reguliere rechtsgang.